Kontakty:
Telefón: 0944206253
Email: seximoda@seximoda.sk

Fakturačné údaje:
hitp s. r. o.
Kapušianská 66
07101 Michalovce
IČO: 53325532
DIČ: 2121343125

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: Sro, vložka číslo: 50033/V.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
Kontaktný formulár